Witamy na stronie poświęconej wzorom matematycznym
Wzory dla trójkątów

Wzory na pole trójkąta

P = ( a*h ) / 2

gdzie: a - podstawa trójkąta, h - wysokość trójkąta opuszczona na podstawę a


P = ( a*b*sina ) / 2

gdzie: a - jeden bok trójkąta, b - drugi bok trójkąta, a - kąt pomiędzy tymi dwoma bokami


P = ( a*b*c ) / 4R

gdzie: a,b,c - boki trójkąta, R - promień okręgu opisanego na tym trójkącie


Wzór Heronagdzie: a,b,c - boki trójkąta p - połowa obwodu ( a + b + c ) / 2


Wzór na długość promienia okręgu wpisanego

r = ( 2P ) / ( a + b + c )


gdzie: a,b,c - boki trójkąta w który wpisany jest okrąg, P - pole trójkąta w który wpisany jest okrąg

Wzór na długość promienia okręgu opisanego

R = ( a + b + c ) / 4P

gdzie: a,b,c - boki trójkąta na którym opisany jest okrąg, P - pole trójkąta na którym opisany jest okrąg


Twierdzenie sinusów
Twierdzenie cosinusów

a2 = b2 + c2 - 2*b*c*cos(α)


Menu strony wzorymatematyczne.pl:
Wzory matematyczne - Strona główna

Wzory dla trójkątów - Trójkąty
Wzory dla czworokątów - Czworokąty
Wzory dla ostrosłupów - Ostrosłupy
Wzory dla graniastosłupów - Graniastosłupy
Wzory skróconego mnożenia - Wzory skróconego mnożenia w pigułce

Ubieranki

    Kody do GTA